Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Přihláška ke studiu na MUP

  Zájemci o studium na MUP si mohou vyhledat jednotlivé programy, které je možné na Metropolitní univerzitě Praha studovat.
  Čtyři měsíce před uplynutím termínu pro podání přihlášek jsou u jednotlivých programů zveřejněny také podmínky přijímacího řízení. V těchto podmínkách uchazeči naleznou, kromě informací o konání přijímacích zkoušek, o jejich obsahu či o výši poplatků, i konkrétní termíny konání Dnů otevřených dveří.

  Založení nové přihlášky

  Podání elektronické přihlášky ke studiu je možné prostřednictvím tlačítka Založení nové přihlášky. Před podáním elektronické přihlášky budete vyzváni k zaregistrování prostřednictvím registračního e-mailu. Tento registrační e-mail Vám bude sloužit k přihlašování po celou dobu průběhu přijímacího řízení. Registraci uchazeče o studium lze také provést prostřednictvím tlačítka „Přihlásit“, které je umístěno vpravo nahoře. Než začnete vyplňovat přihlášku, přečtěte si nejprve nápovědu.