Studijní informační systémStudijní informační systém(verze jádra: 1444)
 
  
Přijímací řízení - Studijní pobyty
Užitečné odkazy
  • Manuál pro práci se SIS naleznete zde
  • Informace pro školné a poplatky naleznete zde