Studijní informační systémStudijní informační systém(verze jádra: 1573)
Přihlášení
Anonym 
Přihlášení - Přihláška ke studiu na MUP
Nový uchazeč
Nový uchazeč:
Pokud jste již podával/a jakoukoli přihlášku na Metropolitní univerzitu Praha pro tento akad. rok, vstupte do modulu pouze s použitím rodného čísla/kódu nebo identifikačního čísla podané přihlášky (viz níže).
 
Přihlášení rodným číslem
/
 
Přihlášení identifikačním číslem (pokud již máte identifikační číslo přiděleno)
(dd.mm.rrrr)
  
Zde si můžete podat přihlášku ke studiu na této vysoké škole pro akademický rok 2017/2018.
Všechny údaje v přihlášce (osobní údaje, adresy, ... ) vyplňujte prosím s diakritikou.
Než začnete vyplňovat přihlášku, přečtěte si nejprve nápovědu (nápověda).